شویا سازان طبرستان

شویا سازان با این رویکرد که افراد با سرمایه و امکانات متناسب با خود می‌توانند واحد تولیدی خود را راه‌اندازی کنند توانسته در چند سال گذشته ده‌ها واحد تولیدی را در مناطق محروم راه‌اندازی کرده و موجب اشتغال جوانان کشور گردد.

شاهین خوشنویسان کارآفرین برتر کشور و مدیریت شرکت شویا سازان:

مسائل اقتصادی بویژه در یک سال گذشته سبب شده تا سرمایه‌های کشور به سمت بازارهای غیر مولد سوق پیدا کند و یا در مسیر غیر از تولید ملی جریان داشته باشد.

وی افزود حمایت از تولید و ایجاد اشتغال هموار از موارد مورد توجه دولت و رهبری بوده است.

حال آن که عدم ثبات در بازار باعث شده تا افراد با سرمایه مشخص ریسک حضور در جهش تولید را نپذیرند.

شویا سازان و اشتغال

شویا سازان با ایجاد واحدهای تولیدی در شهرها و استان‌های مختلف که به صورت مستقل و تحت نظارت شرکت مادر مشغول به فعالیت هستند، سعی می نماید در ایجاد اشتغال مولد که همواره از دغدغه های دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است سهمی کوچک داشته باشد.

کلاهبرداری

کلاهبرداری اینترنتی بعضی از شرکت‌ها و اشخاص که با اعطای نمایندگی غیر قانونی و یا با استفاده از جعل نام شرکت‌های بزرگ تولید مواد شوینده سعی در لطمه زدن به تولید و اقتصاد کشور را دارند از طرف این مجموعه به شدت محکوم می گردد.

در سالی که سال جهش تولید نام‌گذاری شده است در مجموعه شویا سازان بستری مهیا شده که افراد با اندک سرمایه و امکانات اولیه بتوانند واحد تولیدی خود را راه‌اندازی نموده تا بتوانیم با کمک هم شاهد پیشرفت هر چه بیشتر اقتصادی کشور عزیزمان ایران باشیم.

ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی در جهت بهبود فضای کسب و کار از نکات حائز اهمیت در زمینه توسعه کارآفرینی است.

متاسفانه در سالیان اخیر گاها شاهد شکل گیری رقابت های ناسالم هستیم.

واحدهای تولیدی و تجاری بجای ایجاد جو رقابتی سالم که منجر به ایجاد کیفیت و نیز اشتغال مولد باشد به سمت رقابت های ناسالم می‌روند.