شاهین خوشنویسان

درباره شاهین خوشنویسان

شاهین خوشنویسان کارآفرین برتر و مدیر عامل شرکت شویاسازان طبرستان

تولید کننده مواد شوینده و ضد عفونی کننده راه اندازی انواع خط تولید محصولات شوینده صنعتی

فعالیت ها

وی در سال 1383 شرکت شویاسازان طبرستان را که در زمینه راه اندازی خط تولید مواد شوینده خانگی افتتاخ نمود.

سوابق کاری